Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju

Ważna zmiana dotycząca składania wniosku w Module II - Aktywny Samorząd

Utworzono dnia 24.09.2019
Czcionka:

Uwaga Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością!

Ważna zmiana dotycząca składania wniosku o dofinansowanie kosztów nauki:

 

Nowy formularz wniosku dla programu „Aktywny Samorząd” Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


Wniosek


Załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy


Załącznik nr 2 – zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni


Załącznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika (w przypadku osób w imieniu których występuje pełnomocnik)


Załączniki wymagane do wniosku:

  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)
  • Załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy,
  • Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru załącznik nr 2) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego. Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki.
  • W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości),
  • Skan Karty Dużej Rodziny (dotyczy osób wnioskujących o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania aktualnej Karty Dużej Rodziny)
  • W przypadku osób w imieniu których występuje pełnomocnik (ustanowiony na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie  - pełnomocnictwo wnioskodawca dołącza do wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika (sporządzony wg wzoru załącznik nr 3).

Wnioski w formie papierowej można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj,

w pokoju 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 do dnia 10 października 2019r.


Wnioski na semestr I/zimowy roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 będzie można składać również w formie elektronicznej od dnia 1 października do dnia 10 października 2019r.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

  1. Zarejestrować się w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON - Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze    środków PFRON) dostępnym pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/
  2. Posiadać adres poczty elektronicznej,
  3. Posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 230

W poprzednim tygodniu: 192

W tym miesiącu: 230

W poprzednim miesiącu: 735

Wszystkich: 16899