Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju

Milczący przewodnik

Czcionka:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju realizuje obsługę osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych osobami uprawnionymi poprzez pomoc tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona, jeżeli chce załatwić sprawę w urzędzie powinna zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem metody komunikowania się takich jak:

  1. polski język migowy (PJM),
  2. system językowo migowy (SJM)
  3. sposób komunikowania się osub głuchoniemych (SKOGN)

na 3 dni robocze przed przybyciemn do urzędu, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wniosek oświadczenie usługi tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) do pobrania w urzędzie.

Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, e-mailem, faksem lub za pośrednictwem poczty (podając sosób przekazania informacji zwrotnej) na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju

ul. Boh. Monte Cassino 38

23-400 Biłgoraj

tel. 84-686-69-49 (faks)

tel. 84-688-08-38

email: bilgorajpcpr@wp.pl

Świadczenie tyłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej. Osoba uprawniona w celu komnunikowania się z urzędem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw z organami administracji publicznej.


„Milczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących” 

– zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.


Projekt „Milczący przewodnik” zakłada opracowanie i realizację filmów PJM (Polski Język Migowy) dla głuchych. Filmy mają wyjaśniać jak załatwiać najważniejsze sprawy i wypełniać formularze w Urzędach Pomocy Społecznej np. MOPR MOPS PCPR oraz w Urzędach Pracy. Jest to pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych. 


Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia).


Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.


Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się / technicznych ze środków PFRON.


Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.


Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia).


Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ze środków PFRON.


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.


 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny