Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Czcionka:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

(na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/ danych osobowych podopiecznego/ jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 69 49, 84 688 08 38, adres email: bilgorajpcpr@wp.pl.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w PCPR w Biłgoraju jest Pani Halina Wasil, tel. 84-688-20-86, adres email: iod@bilgorajski.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych dla PCPR w przepisach prawa, w szczególności wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i aktów wykonawczych do tych ustaw.
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, poz. 511 z późn. zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015, poz. 926), art. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2018, poz. 998), art. 100 ustawy z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U 2017r. poz. 1769 z późn. zm.), art. 9c ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390)
  5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez PCPR, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wynikających z obowiązujących w PCPR przepisów kancelaryjno-archiwalnych, tj. 10 lat od zakończenia sprawy, w której zostały one udostępnione.
  7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. Podanie danych osobowych jest w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa obowiązkowe. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania ze świadczeń realizowanych przez PCPR.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny