Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju

Wnioski do pobrania

Czcionka:

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształecenia na poziomie wyższym (dawniej "Student")


Wniosek Moduł II

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 2 - Zaświadczenie z uczelni

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie pełnomocnika


Obszar A - Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 4

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek "P" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
(wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu)

Wniosek "O" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
(wypełnia wnioskodawca na rzecz podopiecznego)

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar A Zadanie nr 1 i Zadanie nr 4

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie (dot. Zadania nr 1)

Załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie  (dot. Zadania nr 4)

Oświadczenie pełnomocnika


Obszar A - Zadanie Nr 2 i Zadanie Nr 3
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdyWniosek "P" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
(wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu)

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar A Zadanie nr 2 i Zadania nr 3

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie (dotyczy Zadania nr 2)

Oświadczenie pełnomocnika


Obszar B 

Zadanie Nr 1 Nr 3 Nr 4 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie Nr 2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania

Zadanie Nr 5 - Pomoc w utrzymaniu sprawności techniczej posiadanego sprzętu elektornicznego, zakupionego w ramach programu

Wniosek "P" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
(wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu)

Wniosek "O" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
(wypełnia wnioskodawca na rzecz podopiecznego)

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar B Zadanie nr 1, 2, 3 i 4 

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar B Zadanir nr 5

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i 2 - dotyczy dysfunkcji obu kończyn górnych (dotyczy zarówno osób przed 16 rokiem życia jak i po 16 roku życia)

Załącznik nr 2b - zaświadczenie lekarskie DOROSŁY - Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i 2 - dotyczy dysfunkcji narządu wzroku (dla osób powyżej 16 roku życia)

Załącznik nr 2b - zaświadczenie lekarskie DZIECKO (PRZED 16 ROKIEM ŻYCIA) - Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i 2
- dotyczy dysfunkcji narządu wzroku (dla osób do 16 roku życia)

Załącznik 2c - zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar B Zadanie nr 3

Załącznik 2d - zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar B Zadanie nr 4

Oświadczenie pełnomocnika


Obszar C 

Zadanie Nr 1 - Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie Nr 2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie Nr 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie Nr 4 - Pomoc utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Zadanie Nr 5 - Pomoc w zakupie skutera inawalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego


Wniosek "P" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
(wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu)

Wniosek "O" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
(wypełnia wnioskodawca na rzecz podopiecznego)

Specyfikacja przedmiotu dofinansowwania - Moduł I Obszar C Zadanie nr 1

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar C Zadanie nr 2

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar C Zadanie nr 3

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar C Zadanie nr 4

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar C Zadanie nr 5

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach
Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 i nr 4


Załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar C Zadanie nr 5

Załącznik nr 2b - zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar C Zadanie nr 1

Oświadczenie pełnomocnika


W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy obowiązują poniższe formularze: 

Załącznik nr 3 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - Moduł I Obszar C Zadanie 3

Załącznik nr 4 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - Moduł I Obszar C Zadanie 4

Załącznik nr 1 do Umowy dofinansowania - Obszar C, Zadanie 3 

Specyfikacja kosztorys protezy dla beneficjenta wykonanej w ramach programu "Aktywny Samorząd".
 

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików,wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.
 

Dokumnety zapisane są w formacie .DOC


Obszar D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek "P" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
(wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu)

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar D

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Oświadczenie pełnomocnika

Dukumeny zapisane są w formacie PDF.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny