Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju

Wnioski do pobrania

Czcionka:

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształecenia na poziomie wyższym (dawniej "Student")


Wniosek Moduł II

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 2 - Zaświadczenie z uczelni

Oświadczenie pełnomocnika

Załączniki do wniosku


Obszar A - Likwidacja bariery transportowej

Obszar A – Zadanie nr 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A – Zadanie nr 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (dot. Zadania nr 1 i nr 4)

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie (dot. Zadania nr 1)

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie  (dot. Zadania nr 4)

Oświadczenie pełnomocnika (dotyczy zadania nr 1 i nr 4)

Załączniki do wniosku zadanie numer 1

Załączniki do wniosku zadanie numer 4


Obszar A - Likwidacja bariery transportowej

Obszar A – Zadanie nr 2 lub 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (dotyczy Zadania nr 2 i nr 3)

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie (dotyczy Zadania nr 2)

Oświadczenie pełnomocnika (dotyczy Zadania nr 2 i nr 3)

Załączniki do wniosku zadanie nr 2 i nr 3 


Obszar B - Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Obszar B – Zadanie nr 1 lub 3 lub 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B – Zadanie nr 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar B – Zadanie nr 5 dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (dotyczy Zadania nr 1-4)

Załącznik nr 1 - oświadczenie wsnioskodawcy (dotyczy Zadania nr 2)

Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (dotyczy Zadania nr 5)


Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i 2 - dotyczy dysfunkcji obu kończyn górnych


Załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i 2 (okulisty) - dotyczy dysfunkcji narządu wzroku (dla osób powyżej 16 roku życia)

Załącznik nr 2b - zaświadczenie lekarskie DZIECKO (PRZED 16 ROKIEM ŻYCIA) - Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i 2 (okulisty)
- dotyczy dysfunkcji narządu wzroku (dla osób do 16 roku życia)

Załącznik 2c - zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar B Zadanie nr 3 (okulisty)

Załącznik 2d - zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar B Zadanie nr 4 

Oświadczenie pełnomocnika

Załączniki do wniosków zadanie od 1 do 4

Załączniki do wniosku zadanie 2

Załącznik do wniosku zadanie nr 5


Obszar C - Likwidacja bariery w poruszaniu się

Obszar C – Zadanie nr 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C – Zadanie nr 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C – Zadanie nr 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C – Zadanie nr 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C – Zadanie nr 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (dotyczy Zadania nr 1)

Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (dotyczy Zadania nr 2)

Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (dotyczy Zadania nr 3)

Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (dotyczy Zadania nr 4)

Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (dotyczy Zadania nr 5)

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie (dotyczy Zadania nr 1)

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie (dotyczy Zadania nr 3 i nr 4)

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie (dotyczy Zadania nr 5)

Oświadczenie pełnomocnika 

Załączniki do wniosku zadanie nr 1

​Załączniki do wniosku zadanie nr 2

​Załączniki do wniosku zadanie nr 3

​Załączniki do wniosku zadanie nr 4

​Załączniki do wniosku zadanie nr 5


W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy obowiązują poniższe formularze: 

Załącznik nr 3 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - Moduł I Obszar C Zadanie 3

Załącznik nr 3 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - Moduł I Obszar C Zadanie 4

Załącznik nr 1 do Umowy dofinansowania - Obszar C, Zadanie 3 

Specyfikacja kosztorys protezy dla beneficjenta wykonanej w ramach programu "Aktywny Samorząd".
 

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików,wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.
 

Dokumnety zapisane są w formacie .DOCX


Obszar D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczenie pełnomocnika

Załączniki do wniosku

Dukumeny zapisane są w formacie PDF.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny