Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju

Aktywny Samorząd

Czcionka:

 


01.03.2021

"Aktywny Samorząd" w 2021 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021 roku. 

„KIERUNKI DZIAŁAŃ (…) W 2021 ROKU”

Wnioski w ramach programu "Aktywny samorząd"  można składać od 1 marca 2021r. Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl). System ten pozwala złożyć wniosek bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wnioski w ramach programu można również składać w wersji papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Obowiązujące formularze zamieszczone są na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakładce „Aktywny Samorząd” - Wnioski do pobrania. Zachęcamy do zapoznania się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl lub stronie Centrum  z warunkami, jakie należy spełnić w poszczególnych obszarach i ich zadaniach aby uzyskać dofinansowanie w roku bieżącym.

 

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco – prosimy zatem o śledzenie komunikatów zamieszczonych na naszej stronie.


MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA PROGRAMU, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W 2021 ROKU:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadania 1 i 4  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadania 2 i 3  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  - w szczególności dofinansowanie lub refundacja:

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadania 1, 3 i 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 5  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Termin przyjmowania wniosków w Module I od dnia  01.03.2021r. do 31.08.2021r.

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin przyjmowania wniosków:

- od 01.03.2021r. do 31.03.2021r.

(wnioski dotyczące roku akademickiego/szkolnego 2020/2021). 

- od 01.09.2021r. do 10.10.2021r.

(wnioski dotyczące roku akademickiego/szkolnego 2021/2022). 


ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD 2021 

AKTYWNY SAMORZĄD - TREŚĆ PROGRAMU 

ZASADY DOTYCZĄCZE WYBORU DOFINANSOWANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" 

Dokumenty zapisane są w formacie .PDF


13.08.2019

!!! UWAGA !!!

 

Informacja dotycząca terminów i form wsparcia w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2019


23.04.2019

!!! UWAGA !!!!

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WIADOMOŚCIAMI

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I od 02.05.2019r. do 31.08.2019r.

 

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH AKTYWNEGO SAMORZĄDU - MODUŁ I

 

INFORMACJA AKTYWNY SAMORZĄD 2019


26.02.2019

UWAGA !!! AKTUALNA ULOTKA INFORMACYJNA - DANE NA 13.08.2019

ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD 2019

 


  20.02.2018

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Biłgorajskiego w 2018 r. mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.


Moduł I:   

1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

3. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 

4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I od 03.04.2018 r. do 30.08.2018 r.


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 

Termin przyjmowania wniosków:

- od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r. (wnioski dot. roku akademickiego/szkolnego 2017/2018 semestr letni)

- od 03.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (wnioski dot.  roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 semestr zimowy). 


Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju,

ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9

oraz na naszej stronie internetowej www.pcprbilgoraj.website.pl

w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania.


Zachęcamy do zapoznania się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl lub stronie

Centrum www.pcprbilgoraj.website.pl z warunkami, jakie należy spełnić w poszczególnych obszarach i ich zadaniach aby uzyskać dofinansowanie w roku bieżącym. 


ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROGRAMU

AKTYWNY SAMORZĄD 2018


ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MODUŁ II
POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM


TABELA OBRAZUJĄCA ZAKRES DOFINANSOWANIA W ZALEŻNOŚCI
OD ETAPU NAUKI MODUŁ II 2018


KIERUNKI DZIAŁAŃ ORAZ WARUNKI BRZEGOWE OBOWIĄZUJĄCE REALIZATORÓW 
PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2018 ROKU


Dokumenty zapisane są w formacie PDF.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny